HELLO ovocná kapsička s malinami

Zpracování osobních údajů

Vyplněním formláře vyjadřuji souhlas se zařazením osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze společnosti LINEA NIVNICE a.s., se sídlem U Dvora 190, 687 51 Nivnice, Česká republika, IČ: 49970666 jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele - společnosti Bizmark, s.r.o., se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČ 45477612, DIČ CZ45477612, pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím poštovních zásilek či elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Copyright LINEA Nivnice a.s.
design by BIZMARK a.s.